Útbýting 148. þingi, 32. fundi 2018-03-01 13:30:17, gert 6 9:36

Reglugerðarlokanir, 157. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 434.