Útbýting 148. þingi, 72. fundi 2018-06-08 16:02:00, gert 19 10:51

Íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög, 133. mál, breytingartillaga ÞSÆ, þskj. 1181.

Kjararáð, 630. mál, breytingartillaga JÞÓ, þskj. 1180.

Skattleysi uppbóta á lífeyri, 649. mál, þáltill. GIK o.fl., þskj. 1174.

Synjun Skipulagsstofnunar á tillögu sveitarstjórnar að aðalskipulagi, 646. mál, fsp. TBE, þskj. 1152.

Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta, 50. mál, nál. m. brtt. meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1173.