Útbýting 148. þingi, 72. fundi 2018-06-08 17:20:46, gert 19 10:51

Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, 393. mál, nál. m. brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1179.

Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029, 479. mál, nál. umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 1182.

Veiðigjald, 648. mál, breytingartillaga SMc og BLG, þskj. 1175; nál. meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 1185; nál. m. brtt. 1. minni hluta atvinnuveganefndar, þskj. 1186.