Útbýting 148. þingi, 77. fundi 2018-06-12 20:37:07, gert 25 11:31

Aðgengi fatlaðs fólks, 549. mál, svar samgrh., þskj. 1140.

DRG-kostnaðargreining á Landspítalanum, 671. mál, fsp. HKF, þskj. 1280.

Faggiltir vottunaraðilar jafnlaunakerfa, 670. mál, fsp. AIJ, þskj. 1275.

Framkvæmdir vegna Landspítalans við Hringbraut, 666. mál, fsp. AKÁ, þskj. 1271.

Hagur barna við foreldramissi, 668. mál, fsp. VilÁ, þskj. 1273.

Hagur barna við foreldramissi, 669. mál, fsp. VilÁ, þskj. 1274.

Kynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherra, 583. mál, svar fjmrh., þskj. 1138.

Notkun á Alþingishúsinu, 655. mál, svar fors., þskj. 1265.

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, 622. mál, nál. meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1281; breytingartillaga meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1282.

Réttur barna sem aðstandendur, 665. mál, frv. VilÁ o.fl., þskj. 1269.

Virðisaukaskattur, 664. mál, fsp. ÞorS, þskj. 1264.

Þyrluflug og Landspítalinn, 667. mál, fsp. NF, þskj. 1272.