Útbýting 148. þingi, 12. fundi 2017-12-29 10:32:40, gert 16 9:6

Útbýtt utan þingfundar 28. des.:

Fjáraukalög 2017, 66. mál, nál. meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 128.

Fjárlög 2018, 1. mál, nál. meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 124; breytingartillaga meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 125, 126, 127.

Útbýtt á fundinum:

Fjáraukalög 2017, 66. mál, breytingartillaga meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 129, 130; nál. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 131.

Frestun á fundum Alþingis, 77. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 120.