Útbýting 148. þingi, 12. fundi 2017-12-29 23:13:07, gert 16 9:6

Fjárlög 2018, 1. mál, breytingartillaga WÞÞ o.fl., þskj. 142.

Leiga á fasteignum ríkisins, 81. mál, fsp. HVH, þskj. 141.

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017, 76. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 140.