Fundargerð 148. þingi, 4. fundi, boðaður 2017-12-16 10:30, stóð 10:31:13 til 16:04:11 gert 18 7:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

4. FUNDUR

laugardaginn 16. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[10:31]

Horfa


Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, 1. umr.

Stjfrv., 3. mál. --- Þskj. 3.

[10:32]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Útlendingar, 1. umr.

Stjfrv., 7. mál (dvalarleyfi vegna iðnnáms). --- Þskj. 7.

[12:40]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:01]

[13:30]

Horfa

[13:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Dómstólar o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 8. mál (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.). --- Þskj. 8.

[13:36]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:46]

[13:55]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Mannvirki, 1. umr.

Stjfrv., 4. mál (faggilding, frestur). --- Þskj. 4.

[14:24]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 1. umr.

Stjfrv., 5. mál (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða). --- Þskj. 5.

[14:27]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Tekjustofnar sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 11. mál (fasteignasjóður). --- Þskj. 11.

[14:40]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og um.- og samgn.


Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, 1. umr.

Stjfrv., 26. mál. --- Þskj. 26.

og

Félagsþjónusta sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 27. mál (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál). --- Þskj. 27.

og

Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 1. umr.

Stjfrv., 28. mál (notendastýrð persónuleg aðstoð). --- Þskj. 28.

[14:44]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvörpin ganga til 2. umræðu og velfn.

[16:02]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá var tekið 10. mál.

Fundi slitið kl. 16:04.

---------------