Fundargerð 148. þingi, 54. fundi, boðaður 2018-04-24 13:30, stóð 13:31:36 til 20:40:04 gert 25 8:35
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

54. FUNDUR

þriðjudaginn 24. apríl,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, 2. umr.

Stjfrv., 26. mál. --- Þskj. 26, nál. 816, brtt. 817.

og

Félagsþjónusta sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 27. mál (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál). --- Þskj. 27, nál. 816, brtt. 818.

[14:06]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðissamvinnufélög, 2. umr.

Stjfrv., 346. mál (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga). --- Þskj. 460, nál. 795.

[15:55]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 429. mál (strandveiðar). --- Þskj. 611, nál. 821.

[16:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Raforkulög og stofnun Landsnets hf., 2. umr.

Stjfrv., 115. mál (ýmsar breytingar). --- Þskj. 184, nál. 617.

[19:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:16]

Útbýting þingskjala:


Lax- og silungsveiði, 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (stjórn álaveiða). --- Þskj. 302, nál. 748.

[19:18]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkaleyfi, 2. umr.

Stjfrv., 292. mál (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.). --- Þskj. 394, nál. 815.

[19:20]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 247. mál (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.). --- Þskj. 343, nál. 640, brtt. 750.

[19:26]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga, síðari umr.

Þáltill. JSV o.fl., 14. mál. --- Þskj. 14, nál. 792.

[19:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla, síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 116. mál. --- Þskj. 185, nál. 796.

[19:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum, síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 117. mál. --- Þskj. 186, nál. 797.

[19:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála, síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 118. mál. --- Þskj. 187, nál. 798.

[20:14]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi, síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 120. mál. --- Þskj. 189, nál. 799.

[20:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 20:40.

---------------