Fundargerð 148. þingi, 55. fundi, boðaður 2018-04-25 15:00, stóð 15:00:25 til 18:12:11 gert 26 8:42
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

55. FUNDUR

miðvikudaginn 25. apríl,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Frestun á skriflegum svörum.

Opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins. Fsp. HSK, 502. mál. --- Þskj. 729.

Ráðherrabílar og bílstjórar. Fsp. BLG, 282. mál. --- Þskj. 384.

[15:00]

Horfa

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[15:01]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstök umræða.

Framtíð og fyrirkomulag utanspítalaþjónustu og sjúkraflutninga.

[15:34]

Horfa

Málshefjandi var Vilhjálmur Árnason.


Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 26. mál. --- Þskj. 26, nál. 816, brtt. 817.

[16:20]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Félagsþjónusta sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 27. mál (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál). --- Þskj. 27, nál. 816, brtt. 818.

[16:32]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Húsnæðissamvinnufélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 346. mál (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga). --- Þskj. 460, nál. 795.

[16:34]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 429. mál (strandveiðar). --- Þskj. 611, nál. 821.

[16:34]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og atvinnuvn.


Raforkulög og stofnun Landsnets hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 115. mál (ýmsar breytingar). --- Þskj. 184, nál. 617.

[16:43]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (stjórn álaveiða). --- Þskj. 302, nál. 748.

[16:45]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Einkaleyfi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 292. mál (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.). --- Þskj. 394, nál. 815.

[16:46]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og atvinnuvn.


Vátryggingastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 247. mál (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.). --- Þskj. 343, nál. 640, brtt. 750.

[16:49]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Trygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestinga, frh. síðari umr.

Þáltill. JSV o.fl., 14. mál. --- Þskj. 14, nál. 792.

[16:53]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 853).


Úttekt á stofnun vestnorrænna eftirskóla, frh. síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 116. mál. --- Þskj. 185, nál. 796.

[16:55]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 854).


Vestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðum, frh. síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 117. mál. --- Þskj. 186, nál. 797.

[16:56]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 855).


Ráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála, frh. síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 118. mál. --- Þskj. 187, nál. 798.

[16:57]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 856).


Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi, frh. síðari umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 120. mál. --- Þskj. 189, nál. 799.

[16:58]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 857).


Um fundarstjórn.

Frumvarp um innflutningskvóta á ostum.

[16:58]

Horfa

Málshefjandi var Þorgerður K. Gunnarsdóttir.


Matvæli og dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, 2. umr.

Stjfrv., 330. mál (eftirlit, upplýsingagjöf). --- Þskj. 441, nál. 819.

[17:04]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Matvælastofnun, 2. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 442, nál. 828.

[17:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 2. umr.

Stjfrv., 109. mál (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga). --- Þskj. 178, nál. 830.

[17:14]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, 2. umr.

Stjfrv., 387. mál (skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar). --- Þskj. 537, nál. 829.

[17:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2. umr.

Stjfrv., 452. mál (skipan í stjórn, brottfall ákvæða). --- Þskj. 651, nál. 842.

[17:25]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 2. umr.

Stjfrv., 453. mál (hálfur lífeyrir). --- Þskj. 652, nál. 843.

[17:27]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ættleiðingar, 2. umr.

Frv. VilÁ o.fl., 128. mál (umsagnir nánustu fjölskyldu). --- Þskj. 198, nál. 826.

[17:31]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneyta, síðari umr.

Þáltill. SilG o.fl., 45. mál. --- Þskj. 45, nál. 825.

[18:00]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:11]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 18:12.

---------------