Fundargerð 148. þingi, 59. fundi, boðaður 2018-05-03 10:30, stóð 10:30:33 til 19:59:34 gert 4 7:50
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

59. FUNDUR

fimmtudaginn 3. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Afturköllun þingmáls.

[10:30]

Horfa

Forseti tilkynnti að fyrirspurn á þskj. 387, 285. mál, væri kölluð aftur.


Frestun á skriflegum svörum.

Starfsmenn Stjórnarráðsins. Fsp. ÞKG, 497. mál. --- Þskj. 724.

Umferðarlagabrot erlendra ferðamanna. Fsp. BirgÞ, 511. mál. --- Þskj. 741.

Rannsóknir og öryggisráðstafanir vegna jarðvegslosunar í Bolaöldu. Fsp. ÓÍ, 514. mál. --- Þskj. 744.

[10:30]

Horfa

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[10:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Sérstök umræða.

Kjör ljósmæðra.

[11:06]

Horfa

Málshefjandi var Guðjón S. Brjánsson.


Einkaleyfi, 3. umr.

Stjfrv., 292. mál (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.). --- Þskj. 851.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs, síðari umr.

Þáltill. WÞÞ o.fl., 135. mál. --- Þskj. 207, nál. 892.

[11:53]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:53]

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[13:33]

Horfa

Forseti tilkynnti að atkvæðagreiðslur færu ekki fram að sinni.


Sérstök umræða.

Tollasamningur ESB og Íslands um landbúnaðarvörur.

[13:33]

Horfa

Málshefjandi var Birgir Þórarinsson.


Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs, frh. síðari umr.

Þáltill. WÞÞ o.fl., 135. mál. --- Þskj. 207, nál. 892.

[14:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlaga, síðari umr.

Þáltill. HKF o.fl., 113. mál. --- Þskj. 182, nál. 900.

[16:46]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ábúðarlög, 2. umr.

Stjfrv., 456. mál (úttekt og yfirmat). --- Þskj. 655, nál. 897.

[17:27]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskipti, 2. umr.

Stjfrv., 390. mál (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði). --- Þskj. 540, nál. 894, brtt. 895.

[17:29]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurnot opinberra upplýsinga, 2. umr.

Stjfrv., 264. mál. --- Þskj. 366, nál. 902, brtt. 903.

[17:39]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn, 1. umr.

Frv. utanríkismálanefndar, 418. mál (grunnlínupunktar). --- Þskj. 592.

[17:55]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu.


Kosningar til sveitarstjórna, frh. 3. umr.

Frv. AIJ o.fl., 40. mál (kosningaaldur). --- Þskj. 603, brtt. 628, 906 og 916.

[18:01]

Horfa

Umræðu frestað.

[19:57]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 12.--15. mál.

Fundi slitið kl. 19:59.

---------------