Útbýting 149. þingi, 54. fundi 2019-01-21 19:16:09, gert 22 13:33

Endurgreiðslur vegna kaupa á gleraugum, 507. mál, fsp. BjG, þskj. 832.

Kostnaður vegna banns við innflutningi á fersku kjöti, 370. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 825.