Útbýting 149. þingi, 56. fundi 2019-01-23 15:00:35, gert 25 11:48

Kærur og málsmeðferðartími, 419. mál, svar samgrh., þskj. 833.

Raforkudreifing, 508. mál, fsp. BjA, þskj. 834.