Útbýting 149. þingi, 56. fundi 2019-01-23 19:34:14, gert 25 11:48

Bankasýsla ríkisins, 412. mál, nál. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 840.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 360. mál, svar heilbrrh., þskj. 837.

Heilbrigðisstefna til ársins 2030, 509. mál, stjtill. (heilbrrh.), þskj. 835.

Raddbeiting kennara, 511. mál, fsp. BjG, þskj. 839.

Raddheilsa, 510. mál, fsp. BjG, þskj. 838.

Rafræn skjalavarsla héraðsskjalasafna, 503. mál, fsp. BjG, þskj. 827.

Sala fullnustueigna Íbúðalánasjóðs, 163. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 836.