Útbýting 149. þingi, 57. fundi 2019-01-24 10:32:43, gert 24 18:1

Hollustuhættir og mengunarvarnir, 512. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 841.