Útbýting 149. þingi, 58. fundi 2019-01-29 19:42:23, gert 19 8:53

Alþjóðaþingmannasambandið 2018, 525. mál, skýrsla Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins, þskj. 855.

Auðlindarentuskattur, 534. mál, fsp. OH, þskj. 868.

Fjöldi hjúkrunar- og dvalarrýma, 537. mál, fsp. ÞorstV, þskj. 871.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 363. mál, svar umhvrh., þskj. 866.

Framtíð microbit-verkefnisins, 536. mál, fsp. BLG, þskj. 870.

Kynjamismunun við ráðningar, 535. mál, fsp. AIJ, þskj. 869.

Kærur og málsmeðferðartími, 418. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 861.

Markviss fræðsla um kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptum, 533. mál, þáltill. JSV o.fl., þskj. 865.

Umhverfisáhrif heræfinga, 476. mál, svar umhvrh., þskj. 867.