Útbýting 149. þingi, 59. fundi 2019-01-30 15:00:52, gert 31 8:28

Landssímahúsið við Austurvöll, 538. mál, þáltill. ÓÍ o.fl., þskj. 872.

ÖSE-þingið 2018, 527. mál, skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, þskj. 858.