Útbýting 149. þingi, 60. fundi 2019-01-31 13:30:39, gert 5 15:29

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja, 539. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 874.