Útbýting 149. þingi, 61. fundi 2019-02-04 15:02:21, gert 5 8:11

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 364. mál, svar utanrrh., þskj. 883.

Kærur og málsmeðferðartími, 422. mál, svar umhvrh., þskj. 882.

Vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið, 489. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 876.