Útbýting 149. þingi, 62. fundi 2019-02-05 23:44:27, gert 6 7:47

Fjármálafyrirtæki, 303. mál, þskj. 893.

Heiti Einkaleyfastofunnar, 541. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 894.