Útbýting 149. þingi, 63. fundi 2019-02-06 15:09:13, gert 7 7:44

Almenn hegningarlög, 543. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 896.

Bálfarir og kirkjugarðar, 374. mál, svar dómsmrh., þskj. 899.

Birting upplýsinga um fjölda og afgreiðslu mála við dómstóla, 461. mál, svar dómsmrh., þskj. 908.

Breskir ríkisborgarar á Íslandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinu, 228. mál, svar dómsmrh., þskj. 911.

Eiðstafur dómara, 475. mál, svar dómsmrh., þskj. 900.

Erindi sem varða kirkjugarða, 338. mál, svar dómsmrh., þskj. 909.

Haag-samningur um gagnkvæma innheimtu meðlags, 454. mál, svar dómsmrh., þskj. 904.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., 542. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 895.

Jafnlaunavottun Stjórnarráðsins, 518. mál, svar forsrh., þskj. 897.

Kvartanir vegna forstöðumanna dómstóla, 456. mál, svar dómsmrh., þskj. 903.

Seta í stjórn dómstólasýslunnar, 459. mál, svar dómsmrh., þskj. 906.

Skipun dómstjóra, 460. mál, svar dómsmrh., þskj. 905.

Störf nefndar um dómarastörf, 458. mál, svar dómsmrh., þskj. 901.

Tilnefning sérfróðra meðdómsmanna og kunnáttumanna, 457. mál, svar dómsmrh., þskj. 902.

Útgáfa á ársskýrslum, 386. mál, svar dómsmrh., þskj. 907.