Útbýting 149. þingi, 63. fundi 2019-02-06 19:56:58, gert 7 7:44

Áhrif aukinna fjárveitinga til löggæslu, 490. mál, svar dómsmrh., þskj. 912.

Fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka, 218. mál, svar dómsmrh., þskj. 898.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 365. mál, svar dómsmrh., þskj. 910.

Friðun hafsvæða, 545. mál, fsp. ATG, þskj. 914.

Kaupskip, 544. mál, fsp. LRM, þskj. 913.

Samgöngusamningar og kolefnisjöfnun vegna flugferða, 548. mál, fsp. ATG, þskj. 917.

Viðmið og gögn fyrir forritunar- og upplýsingatæknikennslu í grunnskólum, 547. mál, þáltill. JVG o.fl., þskj. 916.

Vöktun náttúruvár, 546. mál, fsp. ATG, þskj. 915.