Útbýting 149. þingi, 65. fundi 2019-02-07 17:06:42, gert 8 8:44

Efling kynfræðslu á öllum skólastigum, 553. mál, fsp. UnaH, þskj. 930.

Flutningar á sorpi grennd í grennd við vatnsverndarsvæði, 323. mál, svar umhvrh., þskj. 920.

Framkvæmdir og starfsemi sem ógnað geta öryggi vatnsöflunar, 336. mál, svar umhvrh., þskj. 918.

Mengandi lífræn efni í jarðvegi sem losaður er í Bolaöldu, 309. mál, svar umhvrh., þskj. 921.

Skýrsla um innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 551. mál, fsp. BLG, þskj. 925.

Skýrsla um nýtt áhættumat á innflutningi hunda, 552. mál, fsp. ÞKG, þskj. 926.