Útbýting 149. þingi, 74. fundi 2019-03-04 17:50:51, gert 5 8:5

Bindandi álit í skattamálum, 638. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1044.

Eldri eiðstafur dómara, 643. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 1049.

Ferðakostnaður sjúkratryggðra og aðgengi fólks utan höfuðborgarsvæðisins að sérfræðiþjónustu, 641. mál, fsp. ÞKG, þskj. 1047.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 637. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1043.

Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, 636. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1042.

Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, 639. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1045.

Siglingavernd, 642. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 1048.

Sláturafurðir, 640. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 1046.

Tekjuskattur, 635. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1041.