Útbýting 149. þingi, 92. fundi 2019-04-10 15:01:50, gert 11 8:27

Útlendingar, 838. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 1334.

Virkjanir með uppsett afl allt að 10 MW, 837. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 1332.