2019-06-03 12:26:06# 149. lþ.#F 115.#10. fundur. Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794., til 12:27:13| A gert 4 8:28
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 149. lþ.

Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794, frh. 2. umr.

Stjfrv., 530. mál (farmenn). --- Þskj. 862, nál. 1495.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:26]

1. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1495,1--5 samþ. með 58 shlj. atkv.

2.--10. gr. (verða 2.--11. gr.), svo breyttar, samþ. með 57 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.