2019-06-07 15:50:19# 149. lþ.#F 119.#20. fundur. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga., til 15:52:29| A gert 11 14:11
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur, 149. lþ.

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, frh. 2. umr.

Frv. forsætisnefndar, 803. mál (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.). --- Þskj. 1264, nál. 1651.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:50]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1651,1 samþ. með 55 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1651,2 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.