2019-06-07 16:01:06# 149. lþ.#F 119.#24. fundur. Efnalög., til 16:02:45| A gert 11 14:11
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur, 149. lþ.

Efnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 759. mál (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur). --- Þskj. 1201, nál. 1646, brtt. 1647.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:01]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1647,1--6 samþ. með 53 shlj. atkv.

2.--24. gr. (verða 2.--25. gr.), svo breyttar, samþ. með 51 shlj. atkv.

25.--35. gr. (verða 26.--36. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.