Útbýting 149. þingi, 115. fundi 2019-06-03 19:59:38, gert 16 8:46

Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794, 530. mál, þskj. 1692.

Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl., 542. mál, þskj. 1689.

Húsaleigulög, 795. mál, nál. m. brtt. velferðarnefndar, þskj. 1697.

Lýðskólar, 798. mál, nál. m. brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1669.

Réttur barna sem aðstandendur, 255. mál, þskj. 1691.

Vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, 555. mál, nál. meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1681; breytingartillaga meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1682.