Útbýting 149. þingi, 1. fundi 2018-09-11 16:03:10, gert 12 8:18

Aukatekjur ríkissjóðs, 4. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 4.

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, 3. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 3.

Fjárlög 2019, 1. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1.

Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, 2. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 2.