Útbýting 149. þingi, 3. fundi 2018-09-13 10:31:38, gert 14 13:32

Almannatryggingar, 12. mál, frv. SilG o.fl., þskj. 12.

Mótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til bújarða, 20. mál, þáltill. ÞórE o.fl., þskj. 20.

Náttúrustofur, 29. mál, þáltill. LínS o.fl., þskj. 29.

Óréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðni, 6. mál, þáltill. SDG o.fl., þskj. 6.

Uppsögn tollasamnings um landbúnaðarvörur við Evrópusambandið, 22. mál, þáltill. BirgÞ o.fl., þskj. 22.

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 31. mál, frv. BirgÞ o.fl., þskj. 31.