Útbýting 149. þingi, 3. fundi 2018-09-13 17:12:38, gert 14 13:32

Endurmat á hvalveiðistefnu Íslands, 47. mál, þáltill. ÞKG o.fl., þskj. 47.

Endurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur, 44. mál, þáltill. WÞÞ o.fl., þskj. 44.

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 45. mál, frv. ÞKG o.fl., þskj. 45.

Réttur barna til að vita um uppruna sinn, 42. mál, þáltill. SilG, þskj. 42.

Útlendingar, 46. mál, frv. HKF o.fl., þskj. 46.

Vegalög, 32. mál, frv. KGH o.fl., þskj. 32.

Vistvæn opinber innkaup á matvöru, 43. mál, þáltill. ÞórE o.fl., þskj. 43.