Útbýting 149. þingi, 4. fundi 2018-09-14 22:58:23, gert 17 7:54

Aðdragandi að ávarpi forseta danska þingsins á hátíðarþingfundi á Þingvöllum, 58. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 58.

Aðgangur að rafrænni þjónustu hins opinbera, 62. mál, fsp. AIJ, þskj. 62.

Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 7. mál, þáltill. HallM o.fl., þskj. 7.

Áritun á frumrit skuldabréfa, 66. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 66.

Bókanir í kjarasamningum við íslenska ríkið, 76. mál, fsp. BLG, þskj. 76.

Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 77. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 77.

Dómstólar o.fl., 70. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 70.

Eftirlit með starfsemi Matvælastofnunar, 80. mál, fsp. SEÞ, þskj. 80.

Erfðafjárskattur, 10. mál, frv. ÓBK o.fl., þskj. 10.

Fýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, 61. mál, fsp. RBB, þskj. 61.

Hlutafélög, 50. mál, frv. SMc o.fl., þskj. 50.

Karlar og jafnrétti, 60. mál, fsp. AIJ, þskj. 60.

Kirkjujarðasamkomulagið frá 1997/1998, 74. mál, fsp. BLG, þskj. 74.

Kostnaður við farsíma og nettengingar, 59. mál, fsp. AIJ, þskj. 59.

Lágskattaríki, 51. mál, þáltill. SMc o.fl., þskj. 51.

Leiðrétting verðtryggðra lána vegna fasteigna sem voru seldar nauðungarsölu eða teknar til gjaldþrotaskipta, 67. mál, fsp. BLG, þskj. 67.

Lyfið Naloxon, 85. mál, fsp. SEÞ, þskj. 85.

Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 21. mál, þáltill. ÁÓÁ o.fl., þskj. 21.

Mannanöfn, 9. mál, frv. ÞorstV o.fl., þskj. 9.

Málefni kirkjugarða, 65. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 65.

Meðferðarheimilið í Krýsuvík, 79. mál, fsp. SEÞ, þskj. 79.

Notkun og ræktun lyfjahamps, 49. mál, þáltill. HallM o.fl., þskj. 49.

Orkupakki ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samningurinn, 64. mál, fsp. ÓBK, þskj. 64.

Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, 69. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 69.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum, 57. mál, þáltill. SÞÁ o.fl., þskj. 57.

Sjúkratryggingar, 11. mál, frv. ÓGunn o.fl., þskj. 11.

Stofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatni, 30. mál, þáltill. WÞÞ o.fl., þskj. 30.

Uppbygging náms og húsnæðis á Reykjum í Ölfusi, 78. mál, fsp. NS, þskj. 78.

Úthaldsdagar hafrannsóknaskipa, 63. mál, fsp. KGH, þskj. 63.

Vaktstöð siglinga, 81. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 81.

Vextir og verðtrygging, 16. mál, frv. ÓÍ o.fl., þskj. 16.

Þinglýsingalög o.fl., 68. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 68.