Útbýting 149. þingi, 6. fundi 2018-09-18 13:32:10, gert 19 7:48

Fullgilding Haag-samningsins frá 1954 um vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum, 106. mál, þáltill. NS o.fl., þskj. 106.

Stimpilgjald, 88. mál, frv. ÁslS o.fl., þskj. 88.

Stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda, 19. mál, þáltill. KÓP o.fl., þskj. 19.