Útbýting 149. þingi, 10. fundi 2018-09-25 13:31:10, gert 3 11:24

Almannatryggingar, 24. mál, frv. IngS o.fl., þskj. 24.

Atvinnuleysistryggingar, 146. mál, frv. SilG o.fl., þskj. 146.

Dánaraðstoð, 138. mál, þáltill. BHar o.fl., þskj. 138.