Útbýting 149. þingi, 10. fundi 2018-09-25 15:13:48, gert 3 11:24

Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, 136. mál, frv. JónG o.fl., þskj. 136.

Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, 147. mál, frv. SDG og JónG, þskj. 147.

Veiðigjald, 144. mál, stjfrv. (sjútv.- og landbrh.), þskj. 144.

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, 107. mál, frv. AIJ o.fl., þskj. 107.