Útbýting 149. þingi, 11. fundi 2018-09-26 15:00:57, gert 3 11:31

Barnaverndarlög og almenn hegningarlög, 145. mál, frv. SilG, þskj. 145.

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 155. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 155.

Eignir og tekjur landsmanna árið 2017, 160. mál, fsp. LE, þskj. 160.

Fæðingar- og foreldraorlof, 154. mál, frv. LE o.fl., þskj. 154.

Gjafsókn í heimilisofbeldis- og kynferðisbrotamálum, 153. mál, þáltill. ÁÓÁ o.fl., þskj. 153.

Nám í dýralækningum, 148. mál, fsp. MER, þskj. 148.

Staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum, 152. mál, þáltill. GBr o.fl., þskj. 152.

Starfsemi Hafrannsóknastofnunar á Ísafirði, 149. mál, fsp. GBS, þskj. 149.

Undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 151. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 151.

Viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi, 150. mál, fsp. KGH, þskj. 150.