Útbýting 149. þingi, 12. fundi 2018-09-27 19:53:48, gert 16 10:52

Aðdragandi að ávarpi forseta danska þingsins á hátíðarþingfundi á Þingvöllum, 58. mál, svar fors., þskj. 175.

Bílaleigubifreiðar, 175. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 177.

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, 178. mál, stjfrv. (sjútv.- og landbrh.), þskj. 181.

Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023, 172. mál, stjtill. (samgrh.), þskj. 173.

Fæðuþörf Íslendinga og íslensk matvæli, 170. mál, fsp. SilG, þskj. 171.

Kostnaður við farsíma og nettengingar, 59. mál, svar fors., þskj. 180.

Mengun á byggingarstað við Hringbraut, 174. mál, fsp. AKÁ, þskj. 176.

Nálgunarbann og brottvísun af heimili, 26. mál, frv. ÁslS o.fl., þskj. 26.

Nám sjúkraliða, 177. mál, fsp. SPJ, þskj. 179.

Ríkisútvarpið og þjónustusamningur, 169. mál, fsp. ÓBK, þskj. 170.

Samgönguáætlun 2019--2033, 173. mál, stjtill. (samgrh.), þskj. 174.

Starfsemi smálánafyrirtækja, 168. mál, frv. OH o.fl., þskj. 169.

Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, 176. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 178.

Tekjuskattur, 167. mál, frv. SME o.fl., þskj. 168.

Útflutningur hrossa, 179. mál, stjfrv. (sjútv.- og landbrh.), þskj. 182.

Virðisaukaskattur, 171. mál, frv. JónG o.fl., þskj. 172.