Útbýting 149. þingi, 14. fundi 2018-10-09 14:33:16, gert 10 7:50

Aðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningum, 105. mál, svar samgrh., þskj. 195.

Afborganir og vaxtagreiðslur ríkissjóðs, 195. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 201.

Lánsfjárþörf Íslandspósts ohf., 194. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 200.

Lítil sláturhús, 192. mál, fsp. BjG, þskj. 198.

Markmið um aðlögun að íslensku samfélagi, 193. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 199.