Útbýting 149. þingi, 17. fundi 2018-10-10 15:02:29, gert 17 15:36

Fiskeldi, 189. mál, þskj. 219.

Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, 211. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 223.