Útbýting 149. þingi, 17. fundi 2018-10-10 19:33:50, gert 17 15:36

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, 216. mál, fsp. BLG, þskj. 228.

Brottfall laga um ríkisskuldabréf, 210. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 222.

Einbreiðar brýr á Suðurlandsvegi, 128. mál, svar samgrh., þskj. 221.

Fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka, 218. mál, fsp. BLG, þskj. 230.

Gerðabækur kjörstjórna, 217. mál, fsp. BLG, þskj. 229.

Úrskurðir sýslumanns í umgengnismálum, 215. mál, fsp. BLG, þskj. 227.

Veiðar á langreyði, 213. mál, fsp. SMc, þskj. 225.

Vopnuð verkefni og útköll sérsveitar lögreglu, 214. mál, fsp. SMc, þskj. 226.