Útbýting 149. þingi, 18. fundi 2018-10-11 13:07:58, gert 15 10:44

Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, 222. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 234.

Umferðarlög, 219. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 231.

Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, 221. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 233.