Útbýting 149. þingi, 19. fundi 2018-10-15 17:30:55, gert 16 7:59

Jafnréttismat, 236. mál, fsp. AIJ, þskj. 251.

Stofnun rannsóknarseturs um utanríkis- og öryggismál, 238. mál, fsp. ÞKG, þskj. 253.

Umboðsmaður Alþingis, 235. mál, frv. SJS o.fl., þskj. 250.