Útbýting 149. þingi, 21. fundi 2018-10-17 15:02:08, gert 18 7:59

Réttur barna sem aðstandendur, 255. mál, frv. VilÁ o.fl., þskj. 273.

Staða barna tíu árum eftir hrun, 256. mál, þáltill. RBB o.fl., þskj. 274.