Útbýting 149. þingi, 22. fundi 2018-10-18 13:31:13, gert 29 8:15

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 205. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 283.

Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra, 263. mál, frv. ÓGunn o.fl., þskj. 281.

Málefni aldraðra, 264. mál, frv. ÓGunn o.fl., þskj. 282.

Meðferðarheimilið í Krýsuvík, 79. mál, svar heilbrrh., þskj. 284.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 99. mál, svar heilbrrh., þskj. 285.

Þungunarrof, 114. mál, svar heilbrrh., þskj. 286.