Útbýting 149. þingi, 23. fundi 2018-10-23 13:31:37, gert 24 8:1

Bílaleigubifreiðar, 175. mál, svar samgrh., þskj. 297.

Breyting á lagaákvæðum um skipta búsetu barna, 36. mál, svar dómsmrh., þskj. 294.

Embætti lögreglustjórans á Suðurlandi, 127. mál, svar dómsmrh., þskj. 298.

Lyfið Naloxon, 85. mál, svar heilbrrh., þskj. 295.

Málefni kirkjugarða, 65. mál, svar dómsmrh., þskj. 296.

Póstþjónusta, 270. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 293.