Útbýting 149. þingi, 24. fundi 2018-10-24 13:31:29, gert 29 11:19

Réttarstaða þolenda í kynferðisbrotamálum, 130. mál, svar dómsmrh., þskj. 302.

Uppbygging náms og húsnæðis á Reykjum í Ölfusi, 78. mál, svar menntmrh., þskj. 301.