Útbýting 149. þingi, 24. fundi 2018-10-24 14:55:21, gert 29 11:19

Endurskoðun námslánakerfisins, 276. mál, fsp. GuðmT, þskj. 307.

Gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvelli, 273. mál, fsp. JSV, þskj. 304.

Kolefnismerking á kjötvörur, 275. mál, þáltill. ÞorgS o.fl., þskj. 306.

Opinberir háskólar og háskólar, 277. mál, frv. ÁslS o.fl., þskj. 308.

Orlof húsmæðra, 272. mál, frv. VilÁ o.fl., þskj. 300.

Þingsköp Alþingis, 23. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 23.