Útbýting 149. þingi, 25. fundi 2018-10-25 14:10:51, gert 7 9:28

Fæðingar- og foreldraorlof, 257. mál, frv. BirgÞ o.fl., þskj. 275.

Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld, 278. mál, þáltill. ÓGunn o.fl., þskj. 309.

Umframkostnaður við opinberar framkvæmdir, 279. mál, fsp. BLG o.fl., þskj. 310.