Útbýting 149. þingi, 25. fundi 2018-10-26 00:54:26, gert 7 9:28

Fæðingar- og foreldraorlof, 283. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 314.

Gististaðir, 285. mál, fsp. MH, þskj. 316.

Húshitun, 288. mál, fsp. IÞ, þskj. 319.

Kosningar til Alþingis, 281. mál, frv. SÞÁ o.fl., þskj. 312.

Kynjafræði sem skyldunámsgrein, 286. mál, þáltill. IÞ og ÁÓÁ, þskj. 317.

Lögræðislög, 282. mál, frv. HKF o.fl., þskj. 313.

Markaðssetning áfangastaða á landsbyggðinni, 287. mál, fsp. MH, þskj. 318.

Nýsköpun í orkuframleiðslu, 284. mál, fsp. BLG, þskj. 315.

Staða þjóðkirkjunnar og tengsl hennar við ríkisvaldið umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélög, 280. mál, beiðni JSV o.fl. um skýrslu, þskj. 311.