2018-11-07 16:07:02# 149. lþ.#F 28.#3. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 16:08:43| A gert 8 7:46
[prenta uppsett í dálka] 28. fundur, 149. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 162. mál (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar). --- Þskj. 163, nál. 359.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:07]

Brtt. í nál. 359,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr, svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 359,2--4 samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--4. gr., svo breyttar, samþ. með 49 shlj. atkv.

5.--8. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.